Kvalitetssäkring

Vi vidareutbildar oss kontinuerligt för att kunna erbjuda moderna metoder och material.

Klinikens rutiner kvalitetssäkras och dokumenteras i Qualident.

Varje år samställs en patientsäkerhetsberättelse som ett led i kvalitetssäkringen.